EXPERTISE

Team­­ontwikkeling

Aandacht voor ieders kwaliteiten, rol en plek zorgt voor een krachtig team

Je maakt deel uit van een team in een onderwijsinstelling. Of je zit in een maatschap op een agrarisch familiebedrijf. In al deze situaties speelt teamvorming een rol – en dat is niet altijd eenvoudig.

Waar loop je tegenaan?

Teamontwikkeling heeft zijn ups en downs. Een team in een woelige fase loopt tegen allerlei vraagstukken aan. Hoe is jullie rolverdeling in het team? Hebben jullie zicht op elkaars kwaliteiten? Weet je waar de ander heel sterk in is en krijgt hij/zij de ruimte om hierin te excelleren? Weet je van elkaar waar je niet zo goed in bent en mag dit ook zo zijn? Hoe gaan jullie om met gedoe binnen het team?

In een familiebedrijf maak je deel uit van een maatschap. De verwevenheid is groot doordat familie en bedrijf door elkaar heen lopen. ‘Als het achter niet goed gaat, gaat het vóór ook vaak niet goed’. Bedrijfsopvolging kan zorgen voor gedoe in de maatschap. Ouders vinden het lastig om los te laten, de opvolgers krijgen of nemen niet de ruimte om het bedrijf vast te pakken. Communicatie tussen de generaties is belangrijk en het is vaak helpend om een coach te betrekken bij de gesprekken.

Ik ben betrokken bij het voeren van familiegesprekken, waarbij ook niet-opvolgers betrokken zijn. Er is aandacht voor de (niet) uitgesproken gedachten en gevoelens van gezinsleden. Dit helpt om de band te versterken of te herstellen.

Het fasenmodel van Tucker helpt om jouw situatie te begrijpen. Dit model laat zien dat teams die willen groeien een aantal fasen doorlopen: Forming, Storming, Norming , Performing en Adjourning (afscheid nemen). In de lastigste fase, de storming fase, kunnen de teamleden met elkaar botsen, omdat ze elkaars lastige kanten leren kennen.

Als het team hier goed doorheen komt, dan kan dit leiden tot een hecht team. Soms komt een team hier niet doorheen en blijft het hangen in conflicten en gedoe. Ik kan je daar op verschillende manieren bij helpen.

Tekening: Ieder team maakt een moeilijke fase door. Ik help je deze te overwinnen.

Fases volgens Tucker

Wat kan ik voor je doen?

Een teamtraject begint altijd met een intakegesprek waarin helder wordt wat er speelt. Daarna zijn er de volgende mogelijkheden:

Lizanne close up

Wie is Lizanne Roeleven?

Ik heb geleerd dat je steeds iets nieuws moet zoeken om succesvol te blijven. Hoe je de verbinding legt in het samenwerken. En ik weet wat het is om afscheid te nemen en te zoeken naar een nieuwe stap. Het beweegt mij om mensen weer contact te laten maken met zichzelf.

Meer over Lizanne

‘Lizanne verstaat de kunst de groep een volgende eigen stap te laten zetten. We luisteren beter naar elkaar en weten elkaar te vinden en te waarderen.’

Patrick Vermeulen, directeur PON

Contact

Ben je geïnteresseerd in wat ik voor jou en je team kan doen? Je kunt me bellen op 06 - 30 43 17 09 of een mailtje sturen. Of maak gebruik van het formulier hiernaast.

Neem contact op als je

  • steeds tegen dezelfde problemen blijft aanlopen
  • grip wilt hebben op hoe je functioneert in een omgeving
  • wilt veranderen, maar niet weet waar te beginnen

Ik bewaar jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarmee je dit bericht stuurt. Onder geen voorwaarden deel ik jouw gegevens met derden.