Samenwerken in een advocatenpraktijk

‘Ik wil graag dat mijn medewerkers zich gelukkig voelen in hun werk. En ik vind het fijn als ze vrijuit kunnen praten met een coach. Wat houd je bezig? Wat vind je lastig? Hoe voel je je in je werk en in je leven? Wat heb je nodig om je goed te voelen?’

Dit zegt de directeur van een advocatenkantoor in het midden van het land in een gesprek met mij. ‘Wij zijn net een familie, maar we kunnen in de communicatie nog veel leren. We communiceren niet altijd even open met elkaar.’

Leren elkaar feedback te geven

Medewerkers hebben tijdens een heidag uitgesproken dat ze zich graag wat gemakkelijker naar elkaar willen uitspreken. Elkaar feedback geven en zeggen wat je lastig vindt of wat je prettig vindt in de samenwerking.
Ik adviseer om te gaan werken met de drijfveerprofielen van Profile Dynamics. Inzicht in je persoonlijke drijfveren vergroot je zelfkennis en zelfinzicht. Je krijgt zicht op je ‘passies’, waar je makkelijk toe gedreven bent en waartoe niet, waar de ‘klik’ zit met collega’s en waar de weerstanden zitten.
Als eerste stap maken de teamleden een drijfverenanalyse. Vervolgens voer ik persoonlijke gesprekken met alle medewerkers en met de directeuren. Hierin bespreken we ook de drijfveerprofielen. Daarnaast krijgt iedereen persoonlijk inzicht in ‘wat hen drijft en op welke drijfveren van anderen ze weerstand ervaren’.
Zo vindt een advocaat met een hoog Gele drijfveer het belangrijk dat hij veel autonomie heeft, heeft hij behoefte om toekomstgericht en oplossingsgericht bezig te zijn en geeft hij primair veel ruimte aan anderen. Een andere advocaat met een hoog Groene drijfveer wordt gedreven door empathie, samenwerking en consensus. Als je dit weet, dan snap je beter waar het kan botsen en waar je elkaar op kunt vinden.
In het team is weinig Blauw aanwezig. Dit betekent dat er weinig waarde wordt gehecht aan structuur, orde en discipline. Daarnaast is er een weerstand in het team op de rode drijfveer. Dit wil zeggen dat er weerstand is op een machtscultuur, dominantie en bazige mensen.

Wat levert dit nou eigenlijk op?

Ontwikkelpunten voor het kantoor zijn aandacht voor regels en afspraken. Het team kent op expressieniveau veel Geel en Groen en dit wil zeggen dat er makkelijk over gevoelens wordt gepraat, veel waarde wordt gehecht aan consensus én dat er veel ruimte is voor autonomie en vrijheid. In combinatie met een lage affiniteit met de Rode drijfveer duidt dit op een conflictmijdend team. Dit wordt nog versterkt door hoog Rood in de weerstand. Het team is sterk gericht op harmonie en zal conflict en confrontatie uit de weg gaan. Dit wil niet zeggen dat er niemand boos wordt of met de vuist op tafel slaat. Er moet echter wel heel wat water door de rivier stromen voordat het zover komt.

Wat heeft het kantoor hiermee gedaan?

  1. Alle medewerkers vonden het zeer leerzaam en zelfverrijkend om hun eigen drijfverenprofiel te kennen èn om een persoonlijk gesprek te voeren over ‘wat vind je lastig?’ en ‘waar word ik blij van?’
  2. Tijdens een teamdag zijn we aan het werk gegaan met de profielen. Alle teamleden hebben aan elkaar verteld welk profiel ze hebben. Wat hen drijft en waar ze last van hebben. Ook hebben teamleden naar elkaar uitgesproken waar ze last van hebben bij elkaar. En hoe ze dit in de toekomst makkelijker naar elkaar kunnen uitspreken.
  3. Een van de advocaten met een redelijk hoge Blauwe drijfveer neemt het op zich om het communicatietraject in het kantoor te blijven volgen. Een ander is zich bewust van het belang van de Blauwe drijfveer (regels, orde, structuur) en richt hier haar aandacht steviger op. Men is zich meer bewust van de weerstand op de Rode drijfveer. Daarnaast men vindt het belangrijk dat er meer ruimte komt voor Rood gedrag: het nemen van besluiten, daadkrachtig optreden, zich uitspreken naar elkaar. Een aantal teamleden wil meer rood gedrag ontwikkelen en krijgt hiervoor coaching. Teamleden die hoog groen (sociale antenne en harmonie belangrijk) en paars (opofferingsgezind en trouw belangrijk) gedreven zijn, voeren maandelijks een gesprek met een directielid zodat zij kunnen vertellen hoe het met hen gaat en waar zij behoefte aan hebben.
  4. Het team neemt zich voor om elk jaar een teamdag te organiseren waarin aandacht is voor de ontwikkelpunten. Men neemt zich voor om dan te reflecteren op: ‘Hoe verloopt de samenwerking nu?’

Werk jij in een advocatenpraktijk en wil je de samenwerking in je team verbeteren? Neem contact op met Lizanne Roeleven via info@roeleven-co.nl.