De algemene cultuur binnen agrarische gezinnen is er meer een van ‘aanpakken, volhouden en doorzetten’ dan van ‘praten, overleggen, meningen uitwisselen en het uitspreken van verwachtingen.’

uit ‘Wat de boer niet zegt’ Johan Weerkamp en Truke Zeinstra

 

Agrarische sector

Wat brengt mij in de agrarische sector?

Achtergrond

In het jaar 2000 startte ik als trainer/coach bij Odyssee, voormalig Ons Erf, in Berg en Dal. Ons Erf had, als volkshogeschool, een geschiedenis van scholing ter emancipatie van het platteland.
‘Met name de Katholieke boerengezinnen stuurden de jongvolwassenen naar Ons Erf om zich te ontwikkelen in brede zin of zich voor te bereiden op een op stapel
staande verloving of overname van het boerenbedrijf.’

Ons Erf ging verder als trainingscentrum Odyssee. De gedreven trainers die er werkten, hielden hun contacten met de agrarische sector. Na de MKZ crisis organiseerde Tiny Wigman cursussen voor groepen ‘boerinnen op weg naar de arbeidsmarkt’. Ik werd een van de begeleiders van deze groepen. Wat mij heel erg aansprak, is de gedrevenheid, de doorzettersmentaliteit, de nuchterheid en bescheidenheid in de groepen waar ik mee werkte.

Daarna ben ik betrokken gebleven als trainer en coach van boeren die voor (lastige) keuzes staan en als trainer van erfbetreders (veeartsen, accountants, financieel adviseurs, bedrijfsverzorgers, vrijwilligers van Zorg om Boer en Tuinder, etc). Als coach vind ik het heel erg leuk en uitdagend om mijn kennis en ervaring in te zetten voor ondernemers op het platteland.

Veel boeren staan voor de keuze: ‘Hoe ga ik mijn toekomst vormgeven? Ga ik stoppen of ga ik op een andere manier verder met ondernemen?’ We stellen doelen op waar de ondernemers aan willen werken. Mijn inzet is om zonder oordeel waar te nemen en te luisteren, te spiegelen middels gesprekken, opstellingen en verbindende communicatie. En ervoor te zorgen dat de ondernemer vertrouwen heeft in zijn/haar eigen handelen en toekomst.

Ik ben gecertificeerd Agrarisch Bedrijfsadviseur in het BAS-register.

Werken Aan Toekomstgerichte Erven Achterhoek (WATEA)

Als onafhankelijk erfbegeleider ben ik sinds januari 2021 betrokken bij een project voor ondernemerscoaching vanuit de regio Achterhoek. De coaching is onafhankelijk en vertrouwelijk.


Platform Agricoaches Agrivaknet

Ik ben als agricoach betrokken bij het platform Agricoaches Agrivaknet.

LaMi-plattelandscoachesProvincie Utrecht

Als onafhankelijk plattelandscoach ben ik sinds december 2020 betrokken bij een project voor ondernemerscoaching vanuit de provincie Utrecht. De kosten worden volledig gedragen door de provincie en partners. De coaching is onafhankelijk en vertrouwelijk. Er zijn 11 coaches en 600 beschikbare trajecten. U kunt zich hier aanmelden.

Keukentafelgesprekken met boeren

In Aalten werkten we met 4 agrarisch coaches aan een gemeentelijk project waarin we keukentafelgesprekken voerden met agrariërs. We hebben 40 gezinnen begeleid in vervolgcoaching.We hebben een verslag geschreven over dit mooie project. En lees dan door over hoe keukentafelgesprekken taboedoorbrekend kunnen werken.

Trainingen

We bieden coaching, trainingen en intervisie. Vaak werk ik samen met agrarische coaches. Kijk hier voor vragen en contact.

Herkennen en bespreekbaar maken van sociaal emotionele dilemma’s bij ondernemers
Adviseurs komen over de vloer bij ondernemers en constateren dat de ondernemer niet lekker in zijn vel zit. De onderneming loopt niet, of er spelen zaken in de relatie of in de familie die de ondernemer verlammen. Hoe maak je dit bespreekbaar?

Intervisie
Iedereen kent de incidentmethodiek, die (bijna) altijd gebruikt wordt bij intervisie. Er zijn echter vele andere, interessante methodieken, die je op een nieuw spoor kunnen brengen. In deze workshop maak je kennis met de volgende methodieken: werken met beelden, waarderende methodiek, Balinthmethode, avontuur van de held, roddelen. Het is afhankelijk van de casus, de casusinbrenger en de vraag die je hebt welke methodiek ik ga inzetten.

Herkennen en bespreekbaar maken van dierverwaarlozing
Dierverwaarlozing is een signaal, een symptoom van iets anders. Er is vaak een veelheid aan problematieken. Er kunnen financiële problemen zijn, problemen met buren of familie of op het persoonlijke vlak van de veehouder. Al deze problemen kunnen leiden tot dierverwaarlozing.
Wat doe je als je op het erf komt en je ziet allerlei zaken die opvallen. Waarbij je het gevoel krijgt: “Klopt dit wel?” Wat kun je dan doen wat binnen je mogelijkheden ligt? Deze training is ontwikkeld in samenspraak met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. In februari 2018 verscheen dit interview in De Molenaar, vakblad voor de graanverwerkende en diervoederindustrie.

Coaching

Zoek je persoonlijke begeleiding bij de vraagstukken waar je tegenaan loopt, dan adviseer ik coaching. Coaching is het persoonlijk meelopen met een individu , onderzoeken wat er speelt en daar antwoorden op vinden.

Meer over coaching

“Lizanne heeft veel kennis van en ervaring in de agrarische sector. Zelf is ze niet van boeren komaf, maar wel al sinds 2000 betrokken bij ontwikkelingen in de sector. Coaching van boeren en boerinnen, trainingen aan erfbetreders en bijeenkomsten met bedrijfsbeëindigers. Haar rijke coachervaring kan ze hier volop inzetten. ”

Meer over Lizanne Roeleven

Lizanne Roeleven

Als mijnwerkersdochter uit Zuid-Limburg heb ik geleerd dat je steeds iets nieuws moet zoeken om succesvol te blijven. Hoe je de verbinding legt in het samenwerken. En ik weet wat het is om afscheid te nemen en te zoeken naar een nieuwe stap. Het beweegt mij om mensen weer contact te laten maken met zichzelf.

Meer over Lizanne

Contact

    Je naam

    Je e-mail

    Je vraag