Openheid en diversiteit op de werkvloer

Als leidinggevende heb je te maken met een grote diversiteit aan medewerkers. Ieder heeft kwaliteiten en valkuilen, ieder staat op een ander punt in de ontwikkeling, ieder doorloopt haar eigen leerproces. En zo hebben sommige medewerkers (tijdelijk) te maken met psychische klachten. Hoe houd je als leidinggevende contact met deze medewerker(s)? Hoe ga je om met openheid op de werkvloer …